Portret van een onbekende vrouw

‘Portret van een onbekende vrouw’, laat een archivering zien van portretten van vrouwen die in musea vaak als de ‘Jane Doe’ worden neergezet.

‘Portret van een onbekende vrouw’, een titel die vaak te lezen is in musea wanneer er een mysterieus portret pronkt van een vrouw. Vaak zijn het studiewerken van kunstschilders, muze, een verboden of onbekende liefdes. Na een korte omschrijving van kledij, sieraden en mogelijke afkomst stopt de informatie. Dit zoals bij zoveel portretten van vrouwen die in musea te zien zijn of in het depot staan totdat ze weer een plek krijgen aan de wand.

Gefascineerd door deze terugkerende titel wil Anouk Stoffels juist deze onbekende vrouwen een identiteit, nieuwe waardering en een podium geven. Dit door een visuele archivering te ontwikkelen van alle anonieme en onbekende portretten van vrouwen in musea van Nederland en deze te bundelen in een documentatie en expositie.
Verhalen en essays van verschillende vrouwelijke auteurs zullen de portretten tekstueel ondersteunen.

Kent u een portret dat absoluut in dit archief thuishoort of wilt u dit project steunen? Neem dan contact met mij op via mail@anoukstoffels.com.

‘Portrait of an unknown woman’ shows an archive of in museums exhibited female portraits who are classified as ‘Jane Doe’.

‘Portrait of an unknown woman’: a common title in museums when they want to flaunt with a painting featuring a mysterious female. The depicted women in the portraits are often studies of painters, muses, forbidden or unknown mistresses. When these paintings are exhibited, they are often accompanied with a very brief information about the clothing, jewelry and possible descent.
This is a common phenomenon when it comes to female portraits displayed in museums or stored in museum depots.

Fascinated by this recurring title Anouk Stoffels wants to give these unknown women an identity, new appreciation and a platform. All this by developing a visual directory and exposition to document all the anonymous and nameless women in Dutch museums. To support the visual aspect of ‘Portrait of an unknown woman’ various female authors will provide textual stories and essays.

Do you know a portrait that absolutely belongs in this archive or do you want to support this project? Please contact me by mail at mail@anoukstoffels.com.

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

social media

Instagram
Linkedin

locatie

Speelhuislaan 171, 4815 CD Breda